Şirketimiz proje aşamasında yatırımcılarıyla birebir görüşerek alan analizi yaptıktan 
sonra yatırımcının istekleri ve peyzaj teknik şartname, detaylara bağlı kalarak uygulama projelerini 
oluşturur.

*     Mevcut alanın rövelesinin alınıp analiz projesinin çıkarılması
*     Bitkisel uygulama projesinin yapımı
*     Peyzaj altyapı projeleri olan sulama-drenaj-aydınlatma ve kılavuzlama projelerinin yapılması
*     Sert zemin projesinin yapılması
*     Uygulama projelerinin yapımı
*     3 boyutlu görselleştirme ve animasyon yapımı